Nackagården HVB


Nackagården erbjuder en individanpassad vårdkedja från kartläggning/utredning, placering på behandlingshem till utsluss/eftervård. Samtliga steg innefattar evidensbaserade behandlingsinsatser som sätter ungdomen och kvalitet i fokus.


Den teoretiska grunden för verksamheternas behandlingsarbete bygger på inlärningspsykologi som har sin bas i grundforskning om hur mänskligt lärande går till. Tillämpad beteendeanalys är den modell som utgör basen för de individuellt utformade behandlingsupplägg som finns för ungdomarna under sin vistelse på Nackagården.


Ledord för Nackagårdens verksamheter är hög kvalitet, flexibilitet, delaktighet, empati och engagemang. Det är utifrån denna grund, med stöd av beteendeterapeutiska metoder, som Nackagården, ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare skapar individuellt anpassade behandlingsupplägg.


Nackagården HVB inriktar sig på behandling med heldygnsupplägg där fokus är på att hjälpa ungdomar att förändra problembeteenden och ge tillgång till en utökad positiv beteenderepordiar i syfte att ge ungdomen fler val. Personalen på Nackagården HVB lär ungdomarna att handskas med sina problem genom vägledning och undervisning istället för att genom dömande och diciplinåtgärder. Nackagården HVB ska vara en trygg plats för ungdomarna oavsett hur de lyckas i världen utanför.


Nackagården har  två HVB hem i Stockholmsområdet. Nackagården har även 3 utslusslägenheter i Stockholm avsedd för ungdomar med självständigt boende som mål.


En meningsfull dagverksamhet erbjuds genom ett nära samarbete med Funkis, en allmän friskola åk 6-9. Funkis utformar individuella pedagogiska program och erbjuder en miljö som kan anpassas till funktionsnivå. Psykolog och specialpedagog på Funkis samarbetar med och stöttas av behandlingsteamet för att regelbundet kunna följa upp särskilda behov eller framsteg i behandlingen på Nackagården.  Läs mer här >>Nyheter Alla nyheter